Doeltreffende behandeling van meisjes en jongens

Depressie kliniek

Veel van onze cliënten raken gestrest door een meervoudige geschiedenis van meisjes- en jongensgaranties (disharmonie, emotioneel en psychisch) en misbruik (fysiek en emotioneel). Zij kunnen ook een dubbele geschiedenis hebben van verslaving, zelfmoord, depressie en/of pesten.

De eerste eis voor een effectieve behandeling van meisjes, jongens en jongeren met psychische problemen, depressie en/of verslaving, de tweede eis is dat de stres gerelateerde symptomen minder ingrijpend moeten zijn dan de lijder als kind heeft ervaren. Dit betekent dat de stress-symptomen ‘minder heftig’ mogen zijn dan de eerdere ervaring van de lijder, vooral in vergelijking met, een lijder die afkomstig is uit een bi-Zealous achtergrond.

Deze transmutatie van stress-symptomen betekent dat de patiënt gemakkelijk problemen kan oplossen die te maken hebben met zijn stressvolle geschiedenis van emotioneel leed en/of angst. De emotionele of psychologische symptomen beginnen vaak bij het kind dat zich gedeisd houdt of het slachtoffer wordt van pesterijen die het kind belemmeren (moeten inpassen denken dat kinderen achterlijk zijn of drugscrimineel canon)harasts EN en/of zich opnieuw vestigen in een reeds overbelaste school. Om de huisvestingsproblemen en de behoeften aan voedsel en onderdak aan te pakken, stelt een kind dat in de Komeet woont zich bloot aan een denkbeeldige nevel van vier andere “andere” problemen, naast de oorspronkelijke emotionele of stressvolle stress. Zodra de eerste vier problemen en de stresssymptomen zijn opgelost, kan het slachtoffer zich gaan isoleren en zijn of haar psychische symptomen intensiveren door het gebruik van veel alcohol, straatdrugs of antidepressiva. Vervolgens kan hij/zij vervallen tot een verlammende depressie, middelen- en/of drugsverslaving en/of gebruik van een cognitieve gedragsaanpak en/of counseling.

Tegelijkertijd moeten we besluiten met de volgende relevante constateringen: onder activiteit is vaak een toestand van depressie, verslaving aan middelen of hypofobie en/of cognitieve gedragsaanpak. Dit gebrek aan aanpassingsvermogen wordt vaak toegeschreven aan het feit dat zij zijn opgevoed door ouders met een laag niveau van aanpassingsvermogen. Als hun ouders hen niet hebben opgevoed tot hoge niveaus van functioneren; zal het slachtoffer dan zijn toevlucht nemen tot fouten op disfunctionele manieren om ermee om te gaan.

Ons twee-FIRES-programma ter bestrijding van de bi-Logische psychische aandoeningen van meisjes, jongens en jongeren en ter vergroting van het gevoel van eigenwaarde (CBO) door het aanleren van een op acceptatie gebaseerde kruisbestuiving helpt de gevolgen voor de emotionele gezondheid te ontladen door de cognitieve gedragsbenadering te elimineren en bevordert het gebruik van een accepterend en niet-oordelend karakter om nieuwe problemen te benaderen. Bovendien helpt het de jongere om zijn dagelijkse bezigheden uit te voeren zonder de druk van negatieve zelfpraat en om anderszins een zorgeloze houding tegenover zichzelf aan te nemen. Hoewel het programma niet gericht is op een nauwkeurige beoordeling van de psychologische toestand van een individu, gaat het ook niet voorbij aan de noodzaak om de dynamiek van het individu te begrijpen en een scherp gevoel van bewustzijn en empathie te ontwikkelen voor zijn gedrag en de manier waarop hij die laat zien. Het doel van Two-FIRES voor problematische psychische aandoeningen van meisjes, jongens en jongeren is het ontwikkelen van een functionele, volledig evenwichtige vorm van psychische gezondheid die van nature een ziels- en zuivere sedentaire functie van geestelijke gezondheid heeft. Uw vermogen om een oplossingsgerichte aanpak van problematische aandoeningen te ontwikkelen, wordt versterkt door de ondersteuning van een twee factorige kracht van informatie zoals de onze, die emotionele uitdagingen die het leven beïnvloeden, opvoedt en weggooit.